Změna společně

Vážení spoluobčané,
přijďte k volbám a využijte možnosti svou volbou ovlivnit směřování města Hodonín v následujících čtyřech letech.

Jsme sdružením politických stran ČSSD a MORAVANÉ a nezávislých kandidátů za ZMĚNU, které se pod názvem ZMĚNA SPOLEČNĚ uchází o vaše hlasy v nadcházejících komunálních volbách. 

Poděkování

Vážení spoluobčané,

děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošních voleb do zastupitelstva obce, především těm, kteří nám projevili důvěru a dali nám svůj hlas. 

ZMĚNA SPOLEČNĚ

Nejnovější články

Komu prospěla soudržnost radniční koalice?
V zářijových Hodonínských listech vyšel článek, kde starosta hodnotí uplynulé čtyři roky jako stabilní, což ho těší. Koho by to taky netěšilo. Jenže stabilita vyžaduje hlavně soudržnost koalice. Z jakého druhu pojiva byla soudržnost vytvářena nechtěně odhalil sponzorovaný novinový rozhovor s podnikatelem panem Chromým, který vyšel v Deníku a je propagován na FB stránce politického hnutí Hodoňáci. Pan Chromý je kandidátem do městského zastupitelstva za uvedené hnutí.
Přečíst článek
Tornádo na Kapřiskách
V lokalitě Kapřiska jsou zahrádky již její neodmyslitelnou součástí. Vjezd do Hodonína je upravený a jeho začátek není jen průmyslovou částí. V červnu 2021 prošlo tornádo i touto lokalitou, kterou zanechalo ve zdevastovaném stavu. Nájemci zahrádek, z obavy, že by po obnově zahrádek mohli dostat výpověď z nájmu, požádali o prodej pozemků. Zastupitelstvo města Hodonín žádost projednalo a zamítlo. Důvodem pro zamítnutí bylo zadání studie na přemístění sběrného dvora do okrajové části zahrádkářské lokality. Klub Změna navrhl nové usnesení o možnosti dlouhodobého pronájmu zahrádek, což nebylo také schváleno.
Přečíst článek
Quo vadis S-centrum?
Sociální oblast zasahuje do velké části rodin, téměř každý má nějakou zkušenost. Hodonínem poslední dobou silně hýbala otázka „co s S-centrem“? Zvrat v celé kauze nastal po prohlášení hejtmana Jihomoravského kraje, že zřizovatel zřejmě bude muset S-centrum opravit, jelikož na uvažovanou výstavbu nového zařízení v Rohatci nedostane státní dotaci, která může být poskytnuta pouze v oblastech postižených tornádem, a to Rohatec není.
Přečíst článek
Naše představa o fungování sociálních služeb v Hodoníně
Chceme, aby senioři, lidé s handicapem, rodinní pečující věděli, že se na ně nezapomíná. Naše pomoc bude směřovat i do systému poskytování dotací na terénní a ambulantní služby, chceme, aby služby, které město podpoří, poskytovaly kvalitní péči a podporu lidem, kteří se ne svým přičiněním ocitli v bezvýchodné situaci. Nedopustíme a účinnou kontrolou zajistíme, aby služby, které jsou zahrnuty v minimální síti Hodonínska, poskytovaly rozsah a péči dle stanovených podmínek, příp. neomezovaly stanovený rozsah doby péče.
Přečíst článek
Jak v podpoře sportu v Hodoníně?
Zákon o podpoře sportu deklaruje sport jako veřejně prospěšnou činnost, kterou je žádoucí státem a územně samosprávnými celky (kraji a obcemi) podporovat. Zřízena byla Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad k podpoře sportu, turistiky a sportovní reprezentace. Podporu sportu mají poskytovat obce a to zejména sportujícím dětem a mládeži, jejich trenérům. Finanční podporu zabezpečuje obec ze svého rozpočtu.
Přečíst článek
Nezasloužený osud hodonínských lvíčat
Před nedávnem zaznamenala veřejnost zprávu, že čtyři lvíčata bílého lva jihoafrického narozená v hodonínské zoologické zahradě byla poslána do venezuelské ZOO. Zřejmě nic neobvyklého, neboť jedním z cílů zoologických zahrad je chov a rozmnožování ohrožených druhů zvířat a jejich zpětné vysazování do přírody. Po získání dalších informací to však už obvyklé není – lvíčata byla prodána soukromé společnosti, která následně lvíčata přeprodala do Venezuely.
Přečíst článek
Previous
Next

Přihlaste se k odběru novinek

Sledujte aktuální informace na našich sociálních sítích

Naším cílem je v následujícím volebním období posunout město Hodonín na indexu kvality života měst ze současného 167. místa ze 206 hodnocených měst v ČR minimálně o 40 příček výše. Jak toho chceme dosáhnout? Najdete v našem programu.

Změna společně | © Copyright 2022 |